Historia zza miedzy…

Większość naszych gości Dzikie Mazury kojarzy przede wszystkim z urokliwą przyrodą. I słusznie. Miłośnicy historii wiedzą jednak, że pobliskie tereny „niejedno widziały”. Wydarzenia, które miały miejsce choćby na przestrzeni ostatnich stu lat, wpłynęły znacząco na strukturę i mentalność dzisiejszej społeczności. Jak ważna jest pamięć o przodkach, trudzie ich walki i rodzącej się w bólu wolności przypomniano nam przy okazji prac ekshumacyjnych w sąsiedniej wsi Gajrowskie.

Z początkiem października, zaledwie 3 km od Łękuka, rozpoczeły się poszukiwania szczątków partyzantów z 3 Wileńskiej Brygady NZWkpt., pod dowództwem Romualda Rajsa „Burego”. Młodzi żołnierze zginęli 16 lutego 1946 r. w walce z funkcjonariuszami polskich oraz sowieckich służb bezpieczeństwa.
Akcję  prowadzoną przez szczecińską „Fundację Niezłomni” wsparło Muzeum Kultury Ludowej z Wegorzewa. Efektem prac było odsłonięcie dwóch mogił, w których – zgodnie z relacjami świadków – spoczywało dziewięciu Żołnierzy Wyklętych. Ekshumowane szczątki zsotały przewiezione w celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Po powrocie zostaną ponownie pogrzebane z należytą im czcią.

Więcej informacji o ekshumacjach Żołnierzy Wyklętych: https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Niezłomni/580137795368902?fref=ts

Więcej informacji m.in. o wydarzeniach z lutego 1946 r. na styku ówczesnych powiatów giżyckiego, węgorzewskiego i oleckiego: http://www.debata.olsztyn.pl/51-dziay/historia/470-nasz-wity-cel.html

fot. Fundacja Niezłomni

Następny