Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pasłęk, Łękuk Mały, 20 kwietnia 2023r. – Folwark Łękuk zawarł dziś ze Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” umowę pożyczki inwestycyjnej w kwocie 1.000.000zł udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w oparciu o Umowę Operacyjną zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Menadżera Funduszu Funduszy.

Pożyczka jest przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom, które z powodu epidemii COVID lub agresji Rosji na Ukrainę doświadczyły problemów z płynnością lub dotkliwie odczuły wzrost kosztów bieżącej działalności. Folwark Łękuk doświadczył kumulacji wszystkich tych problemów.

Pożyczka zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych oraz zatowarowanie, półprodukty itp., co pozwoli nam kontynuować bieżącą działalność i odpowiednio przygotować się do sezonu letniego.

Folwark Łękuk jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w ciągu 6 lat, przy 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Informacje dodatkowe

Folwark Łękuk jest firmą rodzinną, powstałą w 2006 r. celu zagospodarowania poniemieckiego majątku w Łękuku Małym k/Orłowa. Misją firmy jest ochrona dziedzictwa kulturowego i wartości przyrodniczej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego unikalnego miejsca, a także rewitalizacja sąsiedztwa Folwarku.

Więcej informacji, zdjęcia: Aleksandra Nowak-Łobrów, dyrektor ds. operacyjnych, tel. 515 233 792, e-mail: ola.nowak@lekuk.pl; www.folwarklekuk.pl

 

 

 

Poprzednie

Następny