fbpx

Projekt "Innowacyjne pakiety turystyczne w Łękuku Małym"

Olsztyn, 8 maja 2020r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została dziś podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Innowacyjne pakiety turystyczne w Łękuku Małym”. Całkowita wartość projektu wyniesie 386.531,81 złotych, w tym 150.000,00 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt będzie realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Za realizację lokalnej strategii rozwoju odpowiada Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie 3 pakietów turystycznych, co przyczyni się utworzenia i utrzymania miejsca pracy.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt do aktywnej turystyki i rekreacji, w tym m.in. specjalna platforma dla wędkarzy, bus oraz rowery dla uczestników wycieczek po Mazurach. Projekt obejmuje również adaptację akustyczną, wystrój i wyposażenie sal konferencyjnych, niezbędne do realizacji wspólnie z partnerami nowych pakietów turystycznych. Ciekawostką będzie składana podłoga, umożliwiająca prowadzenie zajęć tanecznych w dowolnej sali, a nawet na zewnątrz.

Projekt wzbogaci dotychczasową ofertę Folwarku Łękuk i pozwoli zwiększyć zatrudnienie. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną, realizacja zostanie przesunięta w czasie. Zgodnie z umową, projekt ma zostać zrealizowany do września 2021 r.