Rozwijamy się dla Was !

Folwark Łękuk podpisał umowę kredytową z największym polskim bankiem, PKO BP. Bank ten przejął i skonsolidował wszystkie kredyty inwestycyjne Folwarku Łękuk oraz udostępnił linię odnawialnego kredytu obrotowego. Zawarcie umowy potwierdza stabilną sytuację finansową Folwarku Łękuk oraz otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju i dalszego wzbogacania oferty dla naszych Gości. PKO BP jest największym krajowym bankiem kredytującym polskie firmy i najcenniejszą polską spółką.
Partnerem Folwarku Łękuk w tej transakcji była firma ICRA, specjalizująca się w optymalizacji kosztów i warunków kredytowych firmom z sektora MŚP. Doświadczeni eksperci ICRA przygotowali model i prognozy finansowe oraz uczestniczyli w negocjacjach z bankami. Pomogli nam również w rozwinięciu rachunkowości zarządczej i controllingu.
Dziękujemy również za współpracę naszym dotychczasowym kredytodawcom, Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Ciechanowie oraz SGB Bankowi, których wsparcie – szczególnie na etapie inwestycji – było nieocenione.

Poprzednie

Następny