PROJEKT PO RYBY

Olsztyn, 20 października 2021r. – W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została dziś podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Nadjeziorna Kawiarenka Edukacyjna”. Całkowita wartość projektu wynosi 94.434,34 złotych, w tym 38.387,43 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt będzie realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Za realizację lokalnej strategii rozwoju i obsługę naboru wniosków w ramach powyższego działania odpowiada Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez wyposażenie Folwarku Łękuk w nowy sprzęt i urządzenia, co przyczyni się utworzenia dodatkowego miejsca pracy.

W ramach projektu powstanie Nadjeziorna Kawiarenka Edukacyjna, przeznaczona do sprzedaży lokalnych produktów, regionalnych przekąsek, wydawania zezwoleń wędkarskich, wypożyczania sprzętu wodnego i wędkarskiego oraz o funkcji edukacyjno-informacyjnej. Zostanie zakupiony sprzęt dla turystów i wędkarzy, m.in. deski SUP, echosonda wędkarska, lornetki do obserwacji ptactwa wodnego i innych zwierząt. Powstanie również ścieżka edukacyjna „Dwa Jeziora”, wyposażona w tablice informacyjne oraz wielkoformatowe drewniane gry edukacyjne, nawiązujące do ochrony środowiska, ekosystemów wodnych i lądowych, gatunków ryb i innych zwierząt występujących na Mazurach. Ponadto w ramach operacji zostanie zakupiona platforma pływająca z dwoma profesjonalnymi stanowiskami wędkarskimi, oświetlana solarnie. W ramach projektu planujemy również, we współpracy ze Stowarzyszeniem Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny – zorganizowanie warsztatów i koncertu promujących ekologię na Mazurach.

Projekt wzbogaci dotychczasową ofertę Folwarku Łękuk i pozwoli zwiększyć zatrudnienie. Zgodnie z umową, ma zostać zrealizowany do czerwca 2022r. 

Poprzednie

Następny