Otwarcie Nadjeziornej Kawiarenki Edukacyjnej

26 czerwca 2022 r. zostanie u nas otwarta Nadjeziorna Kawiarenka Edukacyjna przeznaczona do sprzedaży lokalnych produktów, regionalnych przekąsek, wydawania zezwoleń wędkarskich, wypożyczania sprzętu wodnego i wędkarskiego oraz działań edukacyjno-informacyjnych. Zakupiliśmy również sprzęt dla turystów i wędkarzy, m.in. deski SUP, echosondę wędkarską, lornetki do obserwacji ptactwa wodnego i innych zwierząt. Powstała także ścieżka edukacyjna „Dwa Jeziora”, wyposażona w tablice informacyjne oraz wielkoformatowe drewniane gry edukacyjne, nawiązujące do ochrony środowiska, ekosystemów wodnych i lądowych, gatunków ryb i innych zwierząt występujących na Mazurach. Ponadto w ramach operacji została zakupiona oświetlana solarnie platforma pływająca z dwoma profesjonalnymi stanowiskami wędkarskimi.
Projekt wzbogacił dotychczasową ofertę Folwarku Łękuk i pozwolił zwiększyć zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu wynosi 94.434,34 złotych, w tym 38.387,43 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt został zrealizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Za realizację lokalnej strategii rozwoju i obsługę naboru wniosków w ramach powyższego działania odpowiada Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Poprzednie

Następny