Regulamin pola namiotowego | Folwark Łękuk

Regulamin pola namiotowego

REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH Z POLA NAMIOTOWEGO
FOLWARKU ŁĘKUK
W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać się o pomoc do pracowników Folwarku.

 1. Na terenie pola namiotowego dokonujemy rejestracji mieszkańców.
 2. Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 maja do 30 września.
 3. Pole namiotowe jest odpłatne. Cennik pola namiotowego jest udostępniony na tablicy informacyjnej.
 4. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz. 16.00 do godz. 12.00 następnego dnia. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać na recepcji.
 5. Miejsce rozłożenia namiotów i rozstawienia przyczep kempingowych wskazują pracownicy Folwarku.
 6. Zabrania się wjazdu samochodami na teren rozstawienia namiotów.
 7. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny
  i innych. Za zachowanie i szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 6.00.
 9. Natryski i toalety znajdują się w budynku Spichlerzu. Korzystanie z toalet i natrysków jest bezpłatne dla mieszkańców pola namiotowego.
 10. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym przez pracownika Folwarku.
 11. Parking dla pojazdów osób zamieszkałych na polu namiotowym znajduje się w wyznaczonym miejscu i nie jest strzeżony. Folwark Łękuk nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy pozostawionych w samochodach, jak i za jakiekolwiek zniszczenia tych pojazdów.
 12. Rejestracja na polu namiotowym odbywa się przez siedem dni w tygodniu w godz. 8.00 – 23.00.
 13. Po upływie terminu zamieszkania osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku.
 14. Właściciel pola namiotowego nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty nie pozostawione w depozycie. Udostępnia usługę odpłatnego depozytu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
 15. Na terenie pola namiotowego zabrania się:

1/ używania otwartego ognia,

2/ grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,

3/ ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,

4/ dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,

5/ zakłócania porządku na polu namiotowym,

6/ zaśmiecania terenu pola namiotowego,

7/ wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,

8/ wnoszenia środków odurzających,

9/ wprowadzania zwierząt na teren bez zgody obsługi.

 

 1. Mieszkaniec pola namiotowego ma prawo posiadać zwierzęta domowe pod warunkiem dokonania opłaty, zachowania higieny, posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych. Zwierzęta powinny być trzymane na smyczy i posiadać kaganiec.
 2. Możliwe jest kopanie dołków odwadniających pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu biwakowania.
 3. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń właściciela pola namiotowego.
 4. Każdy mieszkaniec pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Poprzednie

Następny