slider odkryj i przezyj

Odkryj i Przeżyj

 • Witajcie na Dzikich Mazurach!

 • Na skraju Puszczy Boreckiej, w królestwie żubrów...

 • ... skryło się magiczne miejsce, gdzie rządzą natura, przygoda i dobre emocje.

 • W Folwarku powrócicie do lat dzieciństwa...

 • Odnajdziecie zagubiony w codzienności romantyzm...

 • Zapomnicie o troskach, odpoczniecie naturalnie...

 • Poczujecie czym jest miłość do wędrowania

 • Rozsmakujecie się w tradycyjnych recepturach...

 • Pokrzepicie ciało i ducha...

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

KONKURS!!!! „Wygraj na zdrowie!”
dieta
Skorzystaj z wykładu, pt. „Jak schudnąć szybko i zdrowo” i wygraj kolację inspirowaną dietą strukturalną Dr Bardadyna, odchudzającą książkę kucharską jego autorstwa oraz 10% zniżki na pobyt w ramach wczasów odchudzających z dietą strukturalną w Folwarku Łękuk (link na temat wczasów: http://folwarklekuk.pl/wczasy-odchudzajace-dr-bardadyn/ )
Nie czekajcie długo, na wasze zgłoszenia czekamy tylko do 4 marca 2016!
Aby wziąć udział w konkursie, należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Z jakiej diety można skorzystać w Folwarku Łękuk podczas pobytu na wczasach dietetycznych?
1. 1000kcal
2. Diety strukturalnej
3. Diety owocowo-warzywnej

W losowaniu nagród biorą udział osoby które:
• prześlą do nas prawidłową odpowiedź na pyt. konkursowe na adres mailowy: szkolenia@lekuk.pl
• polubią fanpage Folwarku Łękuk https://pl-pl.facebook.com/folwarklekuk (chyba, że już lubisz;)
• Udostępnią wydarzenie na swoim profilu facebookowym https://pl-pl.facebook.com/events/907562622697416/
• zapoznały się z regulaminem

REGULAMIN KONKURSU
ART. 1 Postanowienia ogólne
1) Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj na zdrowie” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2) Organizatorem Konkursu jest Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka jawna, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
3) Konkurs będzie przebiegać od dnia 24 lutego do 4 marca 2016 r. do godziny 23.59 za pośrednictwem profilu Facebook firmy Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka jawna.
ART. 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Folwark Łękuk na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Folwark Łękuk i tym samym zyskała status Fana;
b. nie jest pracownikiem Folwarku Łękuk
c. nie jest członkiem rodziny pracownika Folwarku Łękuk
2) Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć prawidłowo na pytanie konkursowe: Z jakiej diety można skorzystać w Folwarku Łękuk podczas pobytu na wczasach dietetycznych? a) 1000kcal b) Diety strukturalnej c) diety owocowo-warzywnej
3) W losowaniu nagród biorą udział osoby, które: prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, polubią fanpage Folwarku Lękuk https://pl-pl.facebook.com/folwarklekuk, zaakceptują regulamin oraz udostępnią wydarzenie na swoim profilu facebookowym https://pl-pl.facebook.com/events/907562622697416/
ART. 3. Jury konkursowe i zasady przyznawania nagród
1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2) Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 5 marca do godziny 14.00 – Osoba wygrywająca zostanie poinformowana o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego w trakcie Konkursu.
3) Warunkiem skorzystania z nagrody jest odpowiedź zatwierdzająca pocztą elektroniczną na adres szkolenia@lekuk.pl do 4 marca 2016 do godziny 12.00 oraz następnie przybycie dn. 7 marca o godz. 14.30 na wykład „Jak schudnąć szybko i zdrowo” do siedziby Organizatora – po wykładzie nastąpi odbiór nagrody w postaci książki Dr Bardadyna oraz zaserwowanej obiadokolacji inspirowanej dietą strukturalną. W razie skorzystania ze zniżki 10 % na pobyt odchudzający w Folwarku Łękuk – obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego na recepcja@lekuk.pl
ART. 3 Nagrody
 
1) Nagrodą w konkursie jest: zaproszenie na wykład „Jak schudnąć szybko i zdrowo”, książka Dr Bardadyna „Odchudzająca książka kucharska” oraz opcjonalnie: 10% zniżki na pobyt podczas wczasów odchudzających w Folwarku Łękuk w dniach 6-13 marca 2016r.
2) Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w terminie prześle na adres szkolenia@lekuk.pl prawidłową odpowiedź na pytanie, a następnie zostanie wybrany jawną drogą losową przez powołane Jury w siedzibie Organizatora.
 
ART. 4 Dane osobowe uczestników konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 
ART. 5 Postanowienia końcowe
1) Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.