slider odkryj i przezyj

Odkryj i Przeżyj

 • Witajcie na Dzikich Mazurach!

 • Na skraju Puszczy Boreckiej, w królestwie żubrów...

 • ... skryło się magiczne miejsce, gdzie rządzą natura, przygoda i dobre emocje.

 • W Folwarku powrócicie do lat dzieciństwa...

 • Zapomnicie o troskach, odpoczniecie naturalnie...

 • Odnajdziecie zagubiony w codzienności romantyzm...

 • Poczujecie czym jest miłość do wędrowania

 • Rozsmakujecie się w tradycyjnych recepturach...

 • Pokrzepicie ciało i ducha...

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

 • 0,63 ng/m3 – ponad 4 razy mniej benzo(a)pirenu niż w Warszawie, 12 razy mniej niż w Krakowie i 15 razy mniej niż w Zakopanem*
 • 2 folwarczne bociany (w porywach do 6)
 • 15 wilków (i 1 Gromit, trochę podobny do wilka, ale dużo łagodniejszy)
 • 63 mieszkańców
 • 80 żubrów
 • 139 gatunków ptaków, w tym 128 objętych ścisłą ochroną gatunkową
 • 1000 metrów linii brzegowej
 • 1872 – w tym roku Wojciech Kętrzyński opublikował swój przewodnik „O Mazurach”, w którym uznał widok na jez. Łękuk za najpiękniejszy na Mazurach
 • 128 hektarów pól
 • 20 tysięcy hektarów lasu

pkt_1_2 pkt_2 pkt_10_1 1_powiekszone ostatnie 047 DSC_1228

* 0,63 ng/m3 – średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w 2013r. w stacji monitoringu Puszcza Borecka, Warszawa – 2,8 ng/m3, Kraków 7,7 ng/m3, Zakopane 9,6 ng/m3. Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, raport „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2013r.”