ŁĘKUCKI FOTOKONKURS WAKACYJNY | Folwark Łękuk

ŁĘKUCKI FOTOKONKURS WAKACYJNY

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na najciekawsze zdjęcie z wakacji w ŁĘKUKU! Rozszerzamy go o najciekawszy film „Z Folwarkiem w tle…”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Najlepsze zdjęcie:

I miejsce – 2-dniowy pakiet Raj dla Par (wartość 930 zł),
II miejsce – voucher do SPA (wartość 200 zł),
III miejsce -voucher do SPA (wartość 100 zł)

Najciekawszy film:

I miejsce – 5-dniowy pakiet Aktywne Lato dla 2 osób (wartość 2520 zł),
II miejsce – voucher do spa (wartość 200 zł),
III miejsce – voucher do SPA (wartość 100 zł)!


Warunkiem udziału w konkursie jest zrobienie zdjęć lub nakręcenie filmu podcz
as pobytu w naszym ośrodku oraz nadesłanie ich na adres: konkurs@lekuk.pl do dnia 30.09.2017.

Rozpoczęcie konkursu 1.07.2017

 

Temat konkursu to: „Moja Przygoda w Łękuku”

Wymagania techniczne:  zdjęcia – min 3000 x 2000 pikseli (nie dotyczy zdjęć typu selfie), format jpg, film długość min. 30 sekund, rozdzielczość min. 1920 × 1080 – Full HD.


Aby zwiększyć swoje szanse, każdy może przesłać do 20 zdjęć i 2 filmy: min. długość 30 sek., max. 3 min.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu.


Regulamin konkursu „Łękucki fotokonkurs wakacyjny” organizowanego przez Folwark Łękuk.

1. Organizatorem oraz Sponsorem konkursu „Łękucki fotokonkurs wakacyjny” jest Folwark Łękuk Przyłuccy Sp.J. zwany dalej w regulaminie Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 01.07.2017 roku do 15.09.2017.
3. Wszyscy, którzy prześlą swoje zdjęcia i filmy, i będą brać udział w konkursie, tym samym wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r . nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Wszyscy, którzy prześlą swoje zdjęcia i będą brać udział w konkursie, tym samym wyrażają zgodę na publikacje swoich zdjęć na portalu facebook.pl oraz na stronie www.folwarklekuk.pl i w innych portalach internetowych, a także w drukowanych materiałach reklamowych i promocyjnych.
5. Organizator powoła Komisję, która oceni nadesłane zdjęcia oraz wyłoni zwycięzców.
6. Warunkiem udziału w konkursie: „Łękucki fotokonkurs wakacyjny” jest pobyt w Hotelu Folwark Łękuk w terminie od 01.06.2017 do 31.08.2017 oraz nadesłanie zdjęć i filmów na adres konkurs@lekuk.pl do dnia 30.09.2017 roku.
7. Nagrody, które można wygrać w konkursie to: 2 x tygodniowy pakiet Aktywne Lato dla 2 osób (wartość 3380zł), 2 x weekendowy pakiet Raj dla Par (wartość 930zł), voucher do spa (wartość 200zł). Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani przeniesieniu na inne osoby.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15.10.2017r.
9. Nadesłane zdjęcia nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub wulgarnych. Nie mogą naruszać praw osób trzecich. Za wszelkie ewentualne szkody spowodowane naruszeniem tego punktu odpowiada osoba, która nadesłała dane zdjęcie.
10. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
11. Prawo do otrzymania nagrody zostaje anulowane w przypadku gdy uczestnik we wskazanym terminie jej nie odbierze, naruszy warunki regulaminu lub poda fałszywe, niezgodne z prawdą dane uniemożliwiające kontakt.
12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
13. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że posiada on wyłączne prawa autorskie do przesłanych zdjęć. Jednocześnie za wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie odpowiada uczestnik.
14. Uwagi oraz reklamacje związane z niniejszym konkursem uczestnik składa wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie organizatora lub listem poleconym w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.

Poprzednie

Następny