slider odkryj i przezyj

Odkryj i Przeżyj

 • Witajcie na Dzikich Mazurach!

 • ... skryło się magiczne miejsce, gdzie rządzą natura, przygoda i dobre emocje.

 • Na skraju Puszczy Boreckiej, w królestwie żubrów...

 • W Folwarku powrócicie do lat dzieciństwa...

 • Zapomnicie o troskach, odpoczniecie naturalnie...

 • Odnajdziecie zagubiony w codzienności romantyzm...

 • Poczujecie czym jest miłość do wędrowania

 • Rozsmakujecie się w tradycyjnych recepturach...

 • Pokrzepicie ciało i ducha...

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

Przed Majówką zainstalowaliśmy w Folwarku Łękuk panele fotowoltaiczne. Panele już działają i produkują prąd, ponad 20 kWh dziennie, ograniczając zużycie paliw kopalnych, emisję CO2 i wpływ Folwarku na środowisko!

Z dnia na dzień eliminujemy kolejne potencjalne źródła niekorzystnego wpływu na przyrodę i powietrze.

 

To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach projektu „Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki i rekreacji w Łękuku Małym”.

Całkowita wartość projektu wynosi 195.033,31 złotych, w tym 67.388,85 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”.