slider odkryj i przezyj

Odkryj i Przeżyj

 • Witajcie na Dzikich Mazurach!

 • Na skraju Puszczy Boreckiej, w królestwie żubrów...

 • ... skryło się magiczne miejsce, gdzie rządzą natura, przygoda i dobre emocje.

 • W Folwarku powrócicie do lat dzieciństwa...

 • Odnajdziecie zagubiony w codzienności romantyzm...

 • Zapomnicie o troskach, odpoczniecie naturalnie...

 • Poczujecie czym jest miłość do wędrowania

 • Rozsmakujecie się w tradycyjnych recepturach...

 • Pokrzepicie ciało i ducha...

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

Zapraszamy oferentów: Zapytanie ofertowe na skuter śnieżny

Folwark Łękuk realizuje projekt „Rozwój innowacyjnych form aktywnej turystyki i rekreacji w Łękuku Małym”. Całkowita wartość projektu wynosi 195.033,31 złotych, w tym 67.388,85 zł współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującego podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej w Łękuku Małym, co przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby turystów oraz miejscowej społeczności oraz pozwoli na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt do aktywnej turystyki i rekreacji, w tym kajaki, łódki dla wędkarzy, rowery wodne, a także rowery elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną służącą m.in. do ich ładowania.

Przewidziano również zakup sprzętu pozwalającego na przedłużenie sezonu turystycznego na Mazurach, w tym skutera śnieżnego i przystawki do przygotowywania tras narciarstwa biegowego. Wzbogaci to dotychczasową ofertę wypożyczalni nart biegowych w Folwarku Łękuk. Ponadto projekt obejmuje zakup tarasowych promienników gazowych i wędzarni mobilnej, co pozwoli wydłużyć sezon działania tarasu przy restauracji „Ogień i Woda”, zaś wędzarnia pozwoli na przygotowywanie i serwowanie atrakcyjnych, tradycyjnych potraw na zewnątrz, w tym ryb pochodzących z łowiska specjalnego na jez. Łękuk. W związku z tym zostanie również zorganizowany konkurs kulinarny na tradycyjne danie z ryb, co pozwoli kultywować tradycje rybackie w Łękuku. Folwark Łękuk zamierza również przystąpić do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Warmia, Mazury, Powiśle”.

Projekt obejmuje ponadto montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz zakup leżaków plażowych.

Realizacja projektu potrwa do września 2019r.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

06.2017 – 11.2018 zakup leżaków drewnianych, urządzeń na plac zabaw i promienników gazowych.

7.05.2018 – Złożenie wniosku o dofinansowanie

29.11.2018 – Podpisanie umowy o dofinansowanie